Baby

Den ultimate guiden til bilstoler til baby og barn (regelverk, ulike typer bilstoler, isofix, base, best i test, hva må du tenke på)

Det å gå til innkjøp av bilstol til barn er en viktig, men kostbar affære. Det er mange vurderinger å ta, og det er viktig å velge en stol som er riktig for deres bruk. I denne artikkelen vil vi gå igjennom alt du behøver å vite når du skal gå til innkjøp av bilstol til barnet ditt.
I denne artikkelen:

Regelverk og sikkerhetsstandarder (R44 og i-size)

Ulike typer bilstoler

Ulike måter å feste bilstolen på: iso-fix, base, beltefeste

Best i test

Brukte barneseter

Hva må du tenke på når du skal kjøpe bilstol?

Regelverk og sikkerhetsstandarder

Vi begynner med den kjedelige delen - regelverk! Det finnes nemlig to ulike regelverk/standarder for bilstoler i Europa, og de brukes litt om hverandre, noe som kan være rimelig forvirrende. Det er praktisk å kjenne til regelverket og merkingen av disse når man skal velge bilstol. Hvilket regelverk bilstolen er merket med, sier noe om hvilken sikkerhetsstandard bilstolen er godkjent for. 

De to sikkerhetsstandardene er:

 • ECE R44.04: Dette er den eldste sikkerhetsstandarden og inkluderer en frontkollisjontest samt påkjøring bakfra. R.44 krever ikke sidekollisjonstest. I dette regelverket er bruken av bilstolene regulert etter barnets vekt, delt inn i 4 ulike vektklasser. De ulike vektklassene er 0+ (fødsel til 13 kg), 1 (9 -18kg), 2 (15 - 25 kg) og 3 (18 - 36 kg). Det er påbudt med bakovervendt sikring fram til barnet er 9 kg. Heretter i artikkelen vil vi for enkelhets skyld kalle denne sikkerhetsstandarden for R44. 
 • ECE R129 (også kalt “i-Size”): Dette er det nyeste regelverket, som på sikt skal ta over for R44 standarden. Heretter i artikkelen vil vi for enkelhets skyld kalle denne sikkerhetsstandarden for i-size. i-size regelverket krever, i tillegg til frontkollisjonstest, også en sidekollisjonstest.  Barnestoler som er godkjent etter dette regelverket har derfor gått igjennom enda strengere tester enn R44 regelverket. I-size regelverket har også flere krav for å redusere risikoen for feilmontering. I dette regelverket er bruken av bilstolene hovedsakelig regulert etter barnets høyde, men skal også ha en maksimalvekt. Dette er fordi alle i-size stoler skal kunne monteres med isofix, og den totale vekten av barn og bilstol kan dermed ikke overskride 33 kg (som er det meste isofix er konstruert for å tåle). Det gjør at det vil være ulike vektgrenser fra stol til stol ettersom hvor mye stolen og basen veier. Vi vil snakke mer om isofix lengre ned i denne artikkelen. I-size regelverket påbyr bakovervendt sikring til barnet er 15 mnd. En hendig fordel med i-size regelverket er at bilprodusentene kan i-size sertifisere sine biler, noe som skal garantere at enhver i-size-sertifisert stol skal kunne passe i bilen.

Alle bilstoler som selges i Europa må være sertifisert med en av disse sikkerhetsstandardene (men en bilstol kan ikke være godkjent for mer enn èn sikkerhetsstandard), og skal ha et godkjenningsmerke på seg som angir hvilken vekt og/eller høyde den er godkjent for. Det vil si at du i teorien skal kunne føle deg trygg om du kjøper en hvilken som helst bilstol i Europa, da de er gått igjennom strenge tester. Det er likevel store forskjeller på tryggheten til barnesetene, og det utføres jevnlig uavhengige tester av blant annet NAF, ADAC/IRCT m.fl. Gjengangeren er at bilstoler med i-size-sertifisering oftest kommer ut som de sikreste (men dette betyr ikke at en i-size stol nødvendigvis alltid vil være sikrere enn en R44 stol). Les mer om testing av bilstoler og hvilke bilstoler som er kommet best ut i test her. 

Ulike typer bilstoler

Puh! Da er du forhåpentligvis litt klokere på regelverk og merking av bilstoler. Det neste som er greit å ha oversikt over er de ulike typene bilstolene som finnes. Kort fortalt finnes det babykrybber, babystoler, småbarnsstoler og beltestoler. Som du sikkert forstår allerede så betyr dette at du vil bli nødt til å ha ganske mange stoler i takt med at barnet vokser, før barnet kan sitte rett i setet i bilen. Under vil vi gå litt grundigere igjennom de ulike stolene:


Babykrybber: 

Maxi-Cosi Jade Babykrybbe

Dette er en løsning for premature babyer, og er noe de færreste har behov for å kjøpe. Babykrybber skal kun brukes når det er behov for det, f.eks premature barn som av medisinske årsaker ikke kan sitte i babystol. Trygg trafikk anbefaler å bruke babystol fremfor babykrybbe dersom mulig. 

Her finner du en oversikt over de beste babykrybbene

Babystol: 

Dette er den første stolen babyen har, og typisk den du tar med babyen hjem fra sykehuset i. Denne stolen brukes i relativt kort tid, fram til barnet er rundt 12-15 mnd. Dette avhenger både av vekt og lengde på barnet, og om barnet kan sitte selv. 

Montering: Babystoler kan festes enten ved hjelp av en iso-fix base eller med beltene som allerede er i bilen. Begge metodene er like trygge, så lenge man har montert setet riktig. En iso-fix base har ofte lavere risiko for feilmontering. En babystol skal alltid monteres bakovervendt. Vi snakker mer om ulike festemetoder lengre ned i denne oversikten. 

Brukstid: Babystoler gir veldig god beskyttelse, og det er anbefalt å bruke babystolen så lenge som mulig, helt til barnet har vokst ut av den. Altså når barnet har nådd vekt- eller høyde-begrensningene for stolen (disse begrensningene avhenger av om stolen er i-size godkjent eller R44 godkjent). Hvis stolen er godkjent i henhold til R44 har setet en maksimumsvekt som ikke måoverskrides. Dersom stolen er godkjent i henhold til i-size har setet en maksimumshøyde som ikke må overskrides. Det er allikevel slik at det kan være nødvendig å bytte bilstol før babyen har nådd maksimumsvekten eller maksimumshøyden, da mange babyer vokser ut av setet før dette. Når hodet til babyen er rett under (ca. 2 cm) det høyeste punktet på skallet på barnestolen er stolen for liten. Det er anbefalt å bytte stol litt før babyen når dette punktet. Sjekk også at skulderbeltene på stolen ligger i linje med babyen skuldre. Når skulderbeltene går nedenfor babyens skuldre betyr det også at stolen er for liten. Det er også noen babyer som ikke liker å sitte i babystolen sin, og man kan da vurdere å bytte til småbarnsstol gitt at babyen er stor nok for en slik. Man kan da vurdere å bytte tidligst når barnet kan sitte selv. Dette er fordi småbarnsstoler er rettere i ryggen og gir mindre støtte og stabilitet til babyen. Det er da viktig å sjekke at barnet oppfyller minimumskravene for vekt eller høyde for det aktuelle setet. 

Det finnes småbarnsstoler som kan brukes fra nyfødt og helt opp til 18 kg, noe som virker både økonomisk og praktisk. Dessverre er det anbefalt å styre unna disse da ordentlige babystoler er vist å gi den beste beskyttelsen. 

Husk å alltid skru av kollisjonspute/airbag dersom du skal montere en babystol foran en kollisjonspute. 

Her finner du en oversikt over de 15 beste babystolene (best i test).


Småbarnsstol: 

Når babyen har vokst ut av babystolen i 12-15 måneders alderen må du bytte til en småbarnsstol. Denne har heldigvis litt lengre brukstid, og kan brukes fra barnet er ca. 6 mnd og opp til 4-6 år, avhengig av barnets høyde og vekt. Det er, i likhet med babystolen, anbefalt at man bruker denne så lenge som mulig. 

Det finnes tre ulike varianter av småbarnsstoler; bakovervendte, fremvervendte og kombistoler som kan vendes begge veier. Det er alltid anbefalt å montere småbarnsstoler bakovervendt. I følge i-size-regelverket skal barn sitte bakovervendt i mimimum 15 måneder, men Trygg trafikk anbefaler at bakovervendt småbarnsstol brukes så lenge som mulig og minimum til barnet er 4 år.

Montering: Stolene kan festes enten med isofix eller bilens egne belter, i tillegg til at noen har støtteben eller toppanker som en ekstra sikring. Både montering med isofix og med bilens egne belter er sett på som like sikkert så lenge det blir montert riktig. 

Brukstid: Det finnes mange ulike småbarnsstoler, og avhengig av vekt og høydebegrensningene på stolen dere har kjøpt er det mulig å vokse ut av den første småbarnsstolen og måtte bytte underveis i “småbarnsstolperioden”. Som tidligere nevnt er det anbefalt at barnet sitter bakovervendt så lenge som mulig, og minimum til 4 års alder. Siden beltestoler kun kan monteres framovervent bør du derfor bruke småbarnsstolen så lenge som mulig og minst til barnet er 4 år. Det er på tide å bytte stol når barnet har nådd vekt eller høydebegrensningene for setet dere har. Vær oppmerksom på at barnet kan vokse ut av setet før vekt eller høydebegrensningen for setet er nådd. Stolen vil være for liten når øverste del av øret til barnet er på linje med stolens høyeste punkt. I tillegg skal skulderbeltene være på linje med barnets skuldre, og ikke under. 

Småbarnsstoler i R44 vektgruppe 1 kan kun brukes til 18 kg (som tilsvarer ca 4 år), mens de fleste i-size-småbarnsstolene kun kan brukes til 105 cm (som også tilsvarer ca 4 år). Hvis dere ønsker å ha kun èn stol i løpet av “småbarnsstolperioden” bør dere derfor se på stoler som er godkjent opp til 25 kg bakovervendt. Dette er da stoler godkjent etter R44-regelverket i vektgruppe 2. En småbarnsstol i vektgruppe to kan brukes helt opp til 25 kg (som tilsvarer ca 7 år). Disse stolene har da ikke iso-fix fester fordi isofix ikke er godkjent for mer enn 18 kg. Stolene festes da istedet med bilens belter og forankringssele. Dette kan høres litt mer styrete ut, og det er en større risiko for feilmontering, men man lærer seg dette raskt. Hvis dere ønsker å ha en småbarnsstol med iso-fix-feste må dere derfor belage dere på å måtte bytte til beltefestet småbarnsstol i løpet av perioden, eller eventuelt gå over til framovervendt beltestol dersom barnet er over 4 år (noe som ikke er anbefalt - det er anbefalt å vente så lenge som mulig før man plasserer barnet framovervendt). Ønsker dere å bytte til beltestol må dere også være oppmerksom på at barnet må oppfylle minimumskravene til vekt eller høyde for stolen, og det bør også være modent nok til å kunne sitte rolig i stolen. 

Ikke glem at bakovervendte bilseter aldri må monteres foran en airbag som er på. 

Her finner du en oversikt over de 10 beste småbarnsstolene (best i test).

Testvinner sikreste småbarnstoler Cybex Anoris T
3. plass sikreste småbarnstoler Joie i-Spin Safe


Beltestol

Dette er den siste stolen du behøver før barnet kan sitte rett i bilen selv. Beltestolene er alltid fremovervendt, og man bruker bilens eget belte rundt barnet. En beltestol kan brukes fra rundt 4 års alder og helt opp til 10-12-årsalderen. Det er dermed stolen barnet vil bruke aller lengst. Det er anbefalt å ikke ta i bruk beltestol før barnet har vokst ut av den bakovervendte småbarnsstolen, selv om beltestolen dere har skal passe barnet. Dette er fordi at å sitte bakovervendt er veldig mye sikrere for små barn enn å sitte fremovervendt, og det anbefales derfor at man sitter bakovervendt så lenge som mulig.  Det finnes nemlig flere beltestoler som, i tillegg til vektgruppe 2 og 3 (15-36 kg), også dekker vektgruppe 1 (9-18 kg). Dette vil si at de kan brukes som en fremovervendt småbarnsstol. Siden det er anbefalt å feste barnet bakovervendt så lenge som mulig, er denne løsningen ikke anbefalt. Det er også viktig å nevne at på noen beltestoler er det mulig å fjerne seteryggen slik at det blir mer som en beltepute. Dette er ikke anbefalt da seteryggen bidrar med veldig god beskyttelse ved en sidekollisjon. 

Montering: Det finnes beltestoler som kan festes med isofix eller beltestoler som kun festes med bilens belter. Dersom mulig, er det anbefalt å velge en beltestol som festes med isofix. Om stolen kun festes med bilens egne belter vil den i praksis være løs i bilen inntil barnet selv er festet i den. Det vil si at om dere kjører uten barnet vil stolen kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko for andre i bilen. Er stolen festet med iso-fix vil den alltid være festet til bilen uavhengig av om barnet sitter i den eller ikke. 

Brukstid: Det er et krav om at alle barn under 135 cm (og 36 kg) må bruke bilstol tilpasset sin høyde og vekt. Dersom barnet er mellom 135-150 cm skal det bruke bilstol dersom dette er tilgjengelig i bilen, hvis ikke skal man bruke bilens egne belter.  

Ellers er det som sagt anbefalt å bruke beltestolen så lenge som mulig, og derfor gjerne etter at barnet har nådd 135 cm. Vær allikevel oppmerksom på vekt eller høydebegrensningene på setet ditt (er det godkjent etter R44 er maksvekt 36 kg, er det godkjent etter isize R129 er maks høyde 150), og slutt å bruke setet når barnet har nådd denne høyden eller vekten. 

Her finner du en oversikt over de beste beltestolene (best i test)

Cybex Solution Z i-Fix
1. plass sikreste beltestol Cybex Solution Z i-Fix
Cybex Solution G i-Fix
2. plass sikreste beltestol Cybex Solution G i-Fix
Nuna Aace LX
3. plass sikreste beltestol Nuna Aace LX


Beltepute: 

Belteputer er som en beltestol bare uten egen seterygg. Det er ikke anbefalt å bruke ren beltepute da en beltestol vil gi mye bedre beskyttelse ved en sidekollisjon.

*Vær oppmerksom på at mange barn er blitt for lange for stolen lenge før de når maksvekten.


Ulike måter å feste bilstolen på: iso-fix, base, beltefeste

Som du nå har skjønt finnes det flere ulike bilstoler, og du blir nødt til å ha mange i løpet av barnets oppvekst. I tillegg til de ulike typene er det også flere ulike måter å feste stolene i bilen på. Her er mulighetene mange, isofix, beltefeste eller base. Noen stoler kan festet på kun en av måtene, mens andre bilstoler har mulighet for å festes både med isofix-base eller bilens egne belter. Det er også ulikt hvilken retning stolene kan festes; bakovervent, framovervent eller en kombistol som kan festes begge veier. Babystoler er alltid bakovervent. Vær oppmerksom på at Trygg trafikk anbefaler at man bruker et bakovervendt sete så lenge som mulig, og minst til 4 år. 

Se en film om hvorfor bakovervent er det tryggeste her:

Isofix:

Isofix var en løsning som dukket opp på slutten av 90-tallet, og er et internasjonalt, standardisert system for å feste barneseter (fastsatt av ISO 13216 standarden). For at man skal kunne bruke iso-fix må både bilen og barnesetet ha isofix-fester. De fleste nyere biler (2000-tallet og oppover) har isofix. I likhet har også de fleste babystoler, småbarnsstoler i vektgruppe 1 og beltestoler isofix (bakovervendte småbarnsstoler i vektgruppe 2 har ikke isofix fordi den totale vekten av barnet, stolen og basen er for høy). 

Babystoler og småbarnsstoler (vektgruppe 1) med isofix må alltid brukes i kombinasjon med støtteben eller toppanker (top tether). Dette følger med når du kjøper bilstolen. Støtteben er vanligst og vil passe de fleste biler. Toppanker derimot, må festes i egne fester som ikke alle biler har. 

Iso-fix systemet kan kun takle 33 kilo, og dette er årsaken til at det ikke finnes bakovervendte småbarnsstoler for gruppe 2 (15-25 kg) med isofix. Hvis barnet veier 25 kg vil det bare være 8 kg igjen til selve stolen og isofix-festene, og det er ingen produsenter som har klart å produsere en så lett stol. Allikevel finnes det beltestoler (gruppe 2 og 3, 15-36 kg) med isofix. Årsaken til at vektbegrensningen på 33 kg for isofix ikke gjelder for beltestoler, er fordi beltestolene også festes med bilens egne belter rundt barnet, og isofix-festet kun fungerer som en tilleggssikkerhet. Isofix på beltestoler kalles isofit. 

Fordeler med isofix
 • Det er raskere, enklere og tryggere å montere: Du slipper å bruke bilens belter for å feste stolen, og du slipper underforanklingsbelter. Det gjør det mye raskere og enklere å montere stolen og reduserer risikoen for feilmontering. 
 • Isofix-stoler gjør det bedre i sikkerhetstester: Generelt sett oppnår isofix-stoler høyere resultatscore i sikkerhetstester enn belte-baserte modeller. 
 • Isofit er tryggere for passasjerene når barnet ikke er i stolen: Siden beltestoler med isofix (isofit) er festet til bilen også når barnet ikke sitter i stolen, vil ikke stolen være en løs gjenstand i bilen som kunne vært farlig for øvrige passasjerer ved en kollisjon. 
Ulike typer isofix

Det finnes ulike typer isofix-barneseter; universelle, semi-universelle og kjøretøy-spesifikke. Det vil si at ikke alle isofix-barneseter nødvendigvis kan brukes i alle biler med isofix. 

 • Universell isofix: Disse festes med iso-fix fester og toppanker, og kan festes i alle biler med isofix og feste for toppanker. Dessverre er det ikke alle biler som har feste for topp-anker, så betegnelsen “universell” kan være litt misvisende…
 • Semi-universell isofix: Disse modellene festes med isofix-fester og et støtteben. Bruken av støtteben forutsetter at bilen har et gulv som tåler belastningen fra støttebenet. 
 • Kjøretøyspesifikk iso-fix: Disse er spesielt utviklet for bestemte bilmodeller. 

Som du sikkert forstår er det viktig å undersøke at barnesetet du vurderer passer i bilen din før du kjøper. Mange produsenter av bilstoler har egne oversikter over biltyper der stolene passer. 


Produsentenes oversikter over hvilke biler bilstolene passer i:

 • Britax Römer: Fitfinder (velg den engelske siden for å komme til fitfinderen, om du velger det norske flagget kommer du ikke til fitfinderen)
 • BeSafe: billister (her finner du egne billister for hvert enkelt sete)
 • MaxiCosi: Car Seat Advisory Tool
 • Cybex: Cybex har en funksjon der du kan sjekke bilkompatibiliteten for hvert enkelt barnesete. For eksempel dette (se under “bilkompatibilitet” litt lengre ned på siden)

Base:

Cybex Base T

Bilstoler som festes på base, har da en egen base som festes i bilen og som bilsetet kan klikkes rett på og av fra. Dette er praktisk med spesielt babystoler, da det kan være nyttig å ta babystolen med ut av bilen om babyen f.eks sover. Selve basen kan enten festes med isofix-fester (isofixbase) eller med bilens egne belter (beltebase). Baser har som regel et støtteben som plasseres under setet. De fleste babystoler og noen småbarnsstoler kan festes med base. 

Fordeler med base: 
 • Praktisk med små babyer: Om babyen sovner i løpet av kjøreturen er det veldig praktisk å bare kunne klikke stolen av når dere kommer fram dit dere skal, og la babyen fortsette å sove i stolen. Det er også praktisk å bruke om du f.eks skal en kort tur på butikken eller kjøpesenter og har en vogn du kan feste bilsetet på, da er det bare å ta med understellet på vogna og klikke stolen enkelt på mens du shopper, og sette den tilbake i bilen når du er ferdig (vær oppmerksom på at det ikke er anbefalt at små babyer sitter for lenge i bilstol). Det at du kan klikke stolen av basen gjør det også enklere å feste babyen godt i stolen før du setter den i bilen. Det er også fint dersom det er kaldt ute, da kan du feste babyen i stolen mens dere er inne, og så gå raskt ut til bilen klikke stolen på plass. 
 • Lav risiko for feilmontering: Du behøver bare å montere basen èn gang, og etter dette klikkes bare stolen av og på. Dette reduserer risikoen for feilmontering, og kan derfor sees på som en ekstra sikkerhet
 • Lettere å få riktig vinkel på stolen: Noen biler har veldig bratte bilseter, noe som gjør at en barnestol kan få en veldig krapp vinkel dersom den monteres direkte i setet med bilens egne belter. Mange baser har et opplegg for justering av vinkelen, og gjør at bilstolen ikke blir stående feil. 

Beltefeste

De fleste bilstoler kan også festes med bilens egne belter. Noen bilstoler har mulighet for å både kunne festes med isofix-base og med bilens egne belter. Det kan være praktisk hvis dere av og til skal ha stolen med i en annen bil enn den dere bruker vanligvis (f.eks om dere skal ta taxi, leiebil, sitte på med noen osv), eller f.eks skal ha stolen med på feriereise og det kan være tungvint å ta med seg hele basen. Da kan basen stå fastmontert i bilen dere bruker mest, og så kan dere bare ta med setet og feste det med beltene i den bilen dere skal i. 


Best i test

Når du så har kommet så langt i denne artikkelen har du kanskje en ide om hva slags type bilstol dere skal kjøpe, men usikker på akkurat hvilken modell bør du velge? I tillegg til R44 og I-size sertifiseringene, gjøres det flere uavhengige tester på bilstoler. Som nevnt tidligere skal du kunne være trygg på at en bilstol du kjøper i Europa (og dermed er godkjent etter R44 eller i-size standarden) skal være et trygt valg. Allikevel er det store variasjoner på sikkerhet mellom de ulike bilstolene. Det vil si at alle bilstolene er trygge, men noen er enda tryggere enn andre. 

Det utføres en stor europeisk bilstoltest hvert år, ofte kalt ADAC-testen. Testen er et samarbeid mellom ADAC og ICRT. ADAC er Tysklands og Europas største forbund for bilister. ICRT (International Consumer & Research Testing) er en global samarbeidsavtale mellom over 40 forbrukerorganisasjoner dedikert til forbrukerforskning og -testing. Det gjøres også en test kalt Plus-testen i Sverige, men denne er dessverre ikke gjort på så veldig mange bilstoler enda. NAF gjør også fra tid til annen tester av bilstoler, men da på et mye mindre utvalg enn det du finner i ADAC-testen, og sammenligningene blir dermed ikke like gode. Norske Forbrukerrådet gir også anbefalinger basert på ADAC-testene. Les mer om testing av bilstoler her.

Foreldresiden har gått igjennom alle ADAC-testene fra 2015 og samlet de stolene som har gjort det aller, aller best i sin klasse (stoler som ikke selges lengre eller ikke selges i Norge er utelatt fra testene våre). Les våre tester her:

Brukte barneseter

Du har kanskje hørt at man ikke bør kjøpe et barnesete brukt, men er dette noe bare butikkene har funnet på for å tjene penger? Det er jo både økonomisk og godt for miljøet å kjøpe brukt, så hvorfor ikke? 

I utgangspunktet er det ikke noe i veien med å kjøpe et brukt barnesete, men det forutsetter at setet er helt i orden, noe som kan være vanskelig å vite dersom man kjøper brukt. Trygg trafikk anbefaler derfor at man tenker seg godt om før man kjøper et brukt bilsete. Det er lurt at du forsikrer deg om at setet ikke har vært i en kollisjon, falt i bakken eller på andre måter vært røft behandlet. Dette kan skape strukturelle skader i konstruksjonen. I tillegg bør ikke setet være for gammelt, da det i seg selv kan føre til materialtretthet. Det kan være vanskelig å se på et sete om det har vært i en kollisjon eller om det er veldig gammelt. Det kan derfor være lurt å kjøpe sete av noen du stoler godt på. 


Hva må du tenke på når du skal kjøpe bilstol?

Sånn, da har vi vært igjennom alt du behøver å vite om bilstoler til barn. Men kanskje er du bare mer forvirret? Vi skal prøve å samle trådene litt for deg. Her kommer 10 ting du bør tenke på før du kjøper en bilstol:

 1. Sjekk høyde og vekt på barnet: Høyden og vekten på barnet avgjør hva slags type bilstol du bør kjøpe. Dette er spesielt relevant til større barn, skal du kjøpe babyens første babystol behøver du ikke å måle barnet først. 
 2. Sjekk at bilstolen passer i bilen: Ikke alle bilstoler passer i alle biler, det kan derfor være lurt å ta med bilen når dere skal kjøpe bilstol og høre med butikken om dere kan teste den i bilen før dere kjøper. Det er vanlig at butikkene lar dere gjøre dette. Det som er særlig viktig å se på er hvordan vinkelen på bilstolen blir i deres bil. I noen biler heller seteputene mye, og dette kan gjøre at vinkelen blir for bratt med noen bilstoler. Dette gjør at barnet får en for bratt sitteposisjon. Mange bilstol-produsenter har også egne bil-lister på sine hjemmesider, der alle bilene setet passer i er listet opp (se vår oversikt over billister lengre opp i artikkelen). I tillegg er det nå fler og fler biler som blir i-size godkjent, hvilket vil si at dersom bilen din er i-size godkjent vil alle i-size-stoler kunne passe i din bil. 
 3. La barnet prøvesitte stolen: Alle barn er forskjellige, og det er ofte ikke slik at “one size fits all” med bilstoler. Det kan derfor være lurt å la barnet prøvesitte den eller de stolene du vurderer å kjøpe for å se hvilken stol barnet sitter best i.
 4. Vurder hva du skal ha plass til: Skal du ha plass til flere stoler i baksetet? Eller er du avhengig av at det også er plass til at noen kan sitte i setet i midten? Da er det lurt å velge en bilstol som ikke tar så mye plass. De fleste bilstoler vil uansett ta en del plass, men noen er enklere å kombinere med flere bilstoler i baksetet. Skal du ha plass til 3 bilstoler bak i bilen, bør du prøve alle bilstolene ved siden av hverandre for å se at det går. Tenk også på at du skal kunne klare å feste barnet i stolen - en beltestol trenger for eksempel plass til å få hånden ned der setebeltet festes.
 5. Vurder om du ønsker et sete som kan roteres: Det finnes seter på baser som kan roteres slik at du kan vende setet ut mot deg mens du fester barnet, og så rotere det tilbake i bakovervent stilling når barnet er festet godt. Dette er spesielt praktisk i biler med dører som åpnes bakover (f.eks BMW i3). 
 6. Hvor enkel er stolen å montere: Sett deg godt inn i hvordan stolen skal monteres. Feilmontering forekommer ofte, og vil kunne gå kraftig utover sikkerheten. Det kan derfor være lurt å velge en stol som er enkel å montere. Stoler på base har ofte lavere risiko for feilmontering, da du kun monterer basen en gang og etter det klikker du bare på stolen når du skal ha den inn og ut. 
 7. Undersøk om stolen har uønskede kjemikalier: Noen barnestoler har uønskede kjemikalier (flammehemmere og ftalater) i materialene som er brukt. Det behøver nødvendigvis ikke å være et stort problem, men det kan være nyttig å tenke igjennom om dette er viktig for deg å unngå. Hvis man skal bruke stolen mye og vet at barnet vil sitte med bar hud mot stolen, kan det være en grunn til å unngå stoler med uønskede kjemikalier. Men dersom stolen skal brukes lite, eller barnet alltid vil ha klær eller bilstolpose i mellom, trenger ikke disse kjemikaliene å ha noen stor betydning. Vær klar over at de kjemikaliene som brukes i bilstoler ikke er forbudte, noe som betyr at fagmyndighetene ikke har vurdert at de har en høy skaderisiko. Å ønske å unngå disse kjemikaliene er derfor fra et føre-var-prinsipp. Om du ønsker å undersøke om stolen du vil kjøpe inneholder uønskede kjemikalier, har forbrukerrådet en svært god oversikt: 
 8. Sjekk vekten på stolen: Dersom du skal ha en babystol du tenker å ta mye inn og ut av bilen kan det være nyttig å velge en stol som ikke veier så mye
 9. Sjekk om bilstolen passer på barnevognen: Noen vogner har mulighet for å klikke bilstoler rett på understellet, eller evt ved bruk av adaptere. Dette er en praktisk løsning dersom du f.eks skal kjøre en tur på butikken og vil ha med babyen uten å måtte ha med hele vogna. Da behøver du bare å ha med understellet til vognen og klikke bilstolen rett på!
 10. Sjekk hvordan stolen har gjort det i tester: Vi har samlet de stolene som har gjort det best i test her


Fortsatt usikker? Trygg trafikk har laget en veldig smart bilstolvelger, sjekk den ut her: https://bilstolvelgeren.no/