Graviditet

Terminkalkulator

Når har du termin? Bruk denne terminkalkulatoren til å regne ut din termindato basert på datoen for din siste menstruasjon, unnfangelsesdatoen, eller IVF-innsettelsesdatoen.

Terminkalkulator

Hvordan beregnes termin?

Termin kan beregnes på flere ulike måter. Dersom du vet akkurat hvilken dag du ble gravid, kan man bruke denne datoen for å beregne termindato. De færreste vet imidlertid akkurat hvilken dag de ble gravide, for selv om du kun hadde sex én dag i ditt fertile vindu, betyr ikke det at du hadde eggløsning akkurat da. Spermen kan leve i livmoren i opp til 5 dager, så du kan bli gravid opp til 5 dager etter at du har hatt sex. På grunn av dette er det vanligere å beregne termin basert på  første dag av siste menstruasjon som er den vanligste måten å beregne på.

Første dag av siste menstruasjon

De fleste graviditeter varer ca 38 uker fra unnfangelsen finner sted. Siden eggløsningen hos de aller fleste inntreffer ca 14 dager etter første dag i siste menstruasjon er det vanlig å beregne termindato ved å telle 40 uker (280 dager) fra første dagen i din siste menstruasjon. Dette er den vanligste beregningsmetoden globalt, men i Norge legger vi vanligvis på 2 eller 3 dager til. Det aller vanligste er å beregne 283 dager etter første dag i siste menstruasjon, og det er sannsynligvis denne metoden som legen eller jordmoren din  bruker (kalkulatoren vår beregner med 283 dager). Det er imidlertid ikke alle som har en helt gjennomsnittlig menstruasjonssyklus på 28 dager, og dermed har eggløsning akkurat 14 dager etter første dag i siste menstruasjon. Beregningsmetoden er derfor ikke 100% korrekt, men et estimat.

Husk at termindato er en estimert dato, og det er kun 4% som føder på akkurat denne datoen. Babyen kan komme både før og etter, men de aller fleste babyer kommer innenfor et tidsrom på to uker før og to uker etter termindato.

Unnfangelsesdato

Noen kvinner kjenner kroppen sin så godt at de vet når de har eggløsning. Noen bruker også eggløsningstester som kan gi en indikasjon på når eggløsningen har inntruffet. Dersom du vet hvilken dag du hadde eggløsning (og ikke dagen du hadde samleie), kan du bruke denne datoen for å beregne termindato. Termindato vil være 266 dager etter unnfangelsesdatoen. Merk at unnfangelsesdatoen ikke nødvendigvis er den dagen dere hadde samleie. Sperm kan leve i livmoren i opp til 5 dager, og det er derfor selve eggløsningen som avgjør når egget blir befruktet.

IVF innsettelsesdag

Hvis du har blitt gravid ved hjelp av IVF (in vitro fertilisering) kan du beregne termindato ved å bruke egg-innsettelsesdagen. De fleste egginnsettelser gjøres enten tre eller fem dager etter at egget er befruktet. HVis det ble satt inn etter 3 dager kan du beregne 263 dager fra innsettelsen, eller dersom det ble satt inn etter 5 dager kan du beregne 261 dager.

Ultralyd

Ultralyd kan også brukes til å beregne termindato. Tar du ultralyd tidlig i graviditeten er det mulig for gynekologen å beregne svært eksakt hvor gammelt embryoet er ved å måle størrelsen på det og dermed kunne sette en termindato. Ved rutineultralyden ved rundt 18 uker vil du som regel få satt en oppdatert termindato utifra målene på fosteret.

Kan jeg planlegge min termindato?

Ingen kan planlegge sin eksakte termindato, men du kan selvfølgelig gjøre deg kjent med syklusen din og når du har eggløsning og dermed prøve å bli gravid 38 uker før ønsket termin. Noen ønsker seg et sommerbarn eller at barnet skal bli født på en tid av året slik at man er sikret barnehageplass fra barnet er 1 år. Man kan imidlertid ikke bestemme at man skal bli gravid. Noen blir gravide på første forsøk, andre bruker noen måneder og andre bruker år. Det kan være greit å forberede seg på at det kan ta tid, så ikke man blir skuffet om spiren ikke sitter på første forsøk. Og uansett om spiren skulle sitte på første forsøk, så vil termindato alltid være et estimat. De færreste føder på akkurat denne datoen.

Kan min termindato endre seg?

Ja, det er vanlig at man oppdaterer termindatoen etter rutineultralyden i uke 18. Dette er da basert på størrelsen på fosteret og kan gi en mer eksakt dato enn beregning fra første dag i siste menstruasjon.

Hvor sannsynlig er det at jeg føder på termindagen?

Som nevnt tidligere er termindatoen kun et estimat. Kun 1 av 20 kvinner føder på termindatoen sin. Det er like stor sannsynlighet for at du føder hvilken dag som helst to uker før og to uker etter termindatoen.

Hva er forskjellen på svangerskapsalder og fosteralder?

Man bruker ofte to ulike metoder for å beregne svangerskapslengde; svangerskapsalder og fosteralder. Svangerskapsalderen beregnes fra første dag i siste menstruasjon, altså ca to uker før man faktisk er blitt gravid. Dette er den vanlige måten å beregne graviditetslengde på i Norge, og når man sier at man er 4 uker på vei, betyr det kun 2 uker siden unnfangelsen - og fosteralderen er derfor kun to uker.

Andre måter å beregne termindato

I tillegg til den standard regnemetoden vi viste til øverst i innlegget (280 dager fra første dag i siste menstruasjon - kalt Neagels regel), og 283 dager som er den som brukes ved beregning av termindato i Norge, finnes det også andre formler. Naegels regel tar utgangspunkt i at kvinnens menstruasjonssyklus er 28 dager, men dette er noe som kan variere veldig fra kvinne til kvinne. Om man har en kortere syklys, vil også estimert termindato være tidligere. Har man en lengre syklus vil estimert termindato være senere. Andre ting som kan påvirke termindato er om man har født tidligere eller ikke, kvinner som har født før føder gjennomsnittlig tidligere enn førstegangsfødende. Under går vi igjennom tre ulike formler som tar hensyn til disse faktorene.

Mittendorf-Williams regel

Mittendorf-Williams regelen er mer avansert enn Naegels regel, og vil derfor kunne gi en enda mer presis estimering av termindato. Formelen tar blant annet utgangspunkt i om det er din første graviditet, da førstegangsgravide ofte føder senere enn flergangsfødende. Førstegangsfødende er vist å føde gjennomsnittlig 288 dager etter første dag i siste menstruasjon. Formelen er derfor som følger:

  • For førstegangsfødende: "første dag i siste menstruasjon" - 3 måneder + 15 dager
  • For flergangsfødende: "første dag i siste menstruasjon - 3 måneder + 10 dager

Parikh's regel

Pariks regel er også en mer avansert regel enn Naegels regel, og er laget for å ta høyde for uregelmessige sykluser. Formelen er som følger:

  • "Første dag i siste menstruasjon" + 280 dager - 21 dager + "den gjennomsnittlige lengden på tidligere sykluser"

Wood's regel

Woods regel tar hensyn til både antall eventuelle tidligere graviditeter, samt den enkeltes lengde på menstruasjonssyklusen. Formelen er i to deler, der man først regner ut en foreløpig termindato som tar utgangspunkt i om man har vært gravid tidligere eller ikke;

  • For førstegangsfødende: "første dag i siste menstruasjon" + 12 mnd - (2 mnd og 14 dager)
  • For flergangsfødende: "første dag i siste menstruasjon" + 12 mnd - (2 mnd og 18 dager)

Så tar man datoen man fikk i steg en og gjør siste beregning basert på ens gjennomsnittlige sykluslengde:

  • For personer med sykluser over 28 dager i gjennomsnitt: "datoen fra steg 1" + (gjennomsnittlig sykluslengde - 28 dager) = termindato
  • For personer med sykluser under 28 dager i gjennomsnitt: "datoen fra steg 1" + (28 dager - gjennomsnittlig sykluslende) = termindato