Søk

Brukervilkår

Disse vilkårene og betingelsene angir de generelle brukervilkårene for Foreldresiden.no og noen av våre relaterte tjenester.

Introduksjon
Disse vilkårene og betingelsene ("Avtale") angir de generelle vilkårene for din bruk av foreldresiden.no-nettstedet ("Nettstedet" eller "Tjenesten") og alle dets relaterte produkter og tjenester (samlet "Tjenester"). Denne avtalen er juridisk bindende mellom deg ("Bruker", "deg" eller "din") og Foreldresiden.no ("Foreldresiden.no", "vi", "oss" eller "vår"). Ved å få tilgang til å bruke nettstedet og tjenestene, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i denne avtalen. Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en virksomhet eller annen juridisk enhet, representerer du at du har myndighet til å binde denne enheten til denne avtalen, i så fall vil begrepene "Bruker", "du" eller "din" referere til en slik enhet. Hvis du ikke har slik myndighet, eller hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, vil du ikke få tilgang til å bruke nettstedet og tjenestene. Du erkjenner at denne avtalen er en kontrakt mellom deg og Foreldresiden.no, selv om den er elektronisk og ikke er fysisk signert av deg, og den styrer din bruk av nettstedet og tjenestene.

Kontoer og medlemskap
Hvis du oppretter en konto på nettstedet, er du ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til kontoen din, og du er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen og andre handlinger som er utført i forbindelse med den. Vi kan, men har ingen forpliktelse til, å overvåke og gjennomgå nye kontoer før du kan logge deg på og begynne å bruke tjenestene. Å oppgi falsk kontaktinformasjon av noe slag kan føre til at kontoen din avsluttes. Du må umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av kontoen din eller andre brudd på sikkerheten. Vi vil ikke være ansvarlig for handlinger eller unnlatelser fra deg, inkludert skader av enhver art som oppstår som følge av slike handlinger eller unnlatelser. Vi kan suspendere, deaktivere eller slette kontoen din (eller deler av den) hvis vi finner ut at du har brutt noen av bestemmelsene i denne avtalen, eller at din oppførsel eller innhold vil skade vårt omdømme og vår velvilje. Hvis vi sletter kontoen din av de ovennevnte årsakene, kan du ikke registrere deg på nytt for tjenestene våre. Vi kan blokkere e-postadressen din og IP-adressen for å forhindre ytterligere registrering.

Lenker til andre ressurser
Selv om nettstedet og tjenestene kan linke til andre ressurser (for eksempel nettsteder, mobilapplikasjoner osv.), innebærer det ikke at vi har noen assosiasjon, tilknytning, sponsoravtale eller affiliate-avtale med en nevnt ressurs, med mindre det er spesifikt angitt. I de tilfellene der Foreldresiden.no benytter annonselenker og annonsebannere til eksterne samarbeidspartnere vil dette merkes med “Annonse”.
Vi er ikke ansvarlige for å undersøke,  evaluere eller garantere innholdet i eksterne ressurser. Vi påtar oss ikke noe ansvar for handlinger, produkter, tjenester og innhold fra andre tredjeparter. Du bør nøye gjennomgå de juridiske uttalelsene og andre vilkår for bruk av ressurser du får tilgang til via en lenke på nettstedet og tjenestene. Din tilknytning til andre ressurser utenfor nettstedet er på egen risiko.

Immaterielle rettigheter
"Intellektuell eiendomsrett" betyr alle nåværende og fremtidige rettigheter gitt ved lov, felles lov eller egenkapital i eller i forbindelse med opphavsrett og relaterte rettigheter, varemerker, design, patenter, oppfinnelser, goodwill og rett til å saksøke for bortgang, rettigheter til oppfinnelser, bruksrettigheter og alle andre intellektuelle eiendomsrettigheter, i alle tilfeller enten de er registrert eller uregistrert og inkluderer alle søknader og rettigheter til å søke om og bli gitt, rettigheter til å kreve fortrinnsrett fra, slike rettigheter og alle lignende eller likeverdige rettigheter eller former for beskyttelse og andre resultater av intellektuell aktivitet som består eller vil bestå nå eller i fremtiden i noen deler av verden. Denne avtalen overfører ikke intellektuell eiendom som eies av Foreldresiden.no eller tredjeparter til deg, og alle rettigheter, titler og interesser i og til slik eiendom vil forbli (som mellom partene) utelukkende hos Foreldresiden.no. Alle varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med nettstedet og tjenestene, er varemerker eller registrerte varemerker for Foreldresiden.no eller dets lisensgivere. Andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med nettstedet og tjenestene, kan være varemerker for andre tredjeparter. Din bruk av nettstedet og tjenestene gir deg ingen rett eller lisens til å reprodusere eller på annen måte bruke Foreldresiden.no eller tredjeparts varemerker.

Ansvarsfraskrivelse
I den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, vil Foreldresiden.no, dets datterselskaper, ansatte, konsulenter, leverandører eller lisensgivere ikke under noen omstendigheter være ansvarlig overfor noen person for indirekte, tilfeldige, spesielle, eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, skader for tapt fortjeneste, inntekter, salg, goodwill, bruk av innhold, innvirkning på virksomheten, forretningsavbrudd, tap av forventede besparelser, tap av forretningsmuligheter) imidlertid forårsaket, under enhver ansvarsteori, inkludert, uten begrensning, kontrakt, garanti, brudd på lovpålagte plikter, uaktsomhet eller på annen måte, selv om den ansvarlige har blitt informert om muligheten for slike skader eller kunne ha forutsett slike skader. I størst mulig grad tillatt av gjeldende lov, vil det samlede ansvaret til Foreldresiden.no og dets tilknyttede selskaper, ansatte, konsulenter, leverandører og lisensgivere knyttet til tjenestene være begrenset til et beløp større enn en krone eller eventuelle beløp som faktisk er betalt kontant av deg til Foreldresiden.no for den foregående månedsperioden før den første hendelsen eller hendelsen som gir opphav til slikt ansvar. Begrensningene og unntakene gjelder også hvis denne løsningen ikke fullt ut kompenserer deg for tap eller mislykkes i det vesentlige formålet.

Endringer og revideringer
Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre denne avtalen eller dens vilkår knyttet til nettstedet og tjenestene, med virkning fra publisering av en oppdatert versjon av denne avtalen på nettstedet. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Fortsatt bruk av nettstedet og tjenestene etter slike endringer skal utgjøre ditt samtykke til slike endringer.

Aksept av disse vilkårene
Du erkjenner at du har lest denne avtalen og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å gå til og bruke nettstedet og tjenestene godtar du å være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i denne avtalen, har du ikke autorisasjon til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene.

Ta kontakt med oss
Hvis du vil kontakte oss for å forstå mer om denne avtalen eller ønsker å kontakte oss angående spørsmål knyttet til den, kan du sende en e -post til foreldresiden.no@gmail.com.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 11. august 2021