Søk

Personvernerklæring

Vi respekterer personvernet ditt, og vi vil sørge for at du forstår hvordan vi samler inn, bruker og deler data.

Introduksjon
Denne personvernerklæringen ("Retningslinjer") beskriver hvordan personlig identifiserbar informasjon ("Personlig informasjon") du kan gi på foreldresiden.no-nettstedet ("Nettstedet" eller "Tjenesten") og noen av de relaterte produktene og tjenestene (samlet, " Tjenester ") samles inn, beskyttes og brukes. Den beskriver også hvilke valg du har tilgjengelig for vår bruk av dine personlige opplysninger og hvordan du kan få tilgang til å oppdatere denne informasjonen. Disse retningslinjene er en juridisk bindende avtale mellom deg ("Bruker", "deg" eller "din") og Foreldresiden.no ("Foreldresiden.no", "vi", "oss" eller "vår"). Ved å få tilgang til å bruke nettstedet og tjenestene, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i denne avtalen. Denne policyen gjelder ikke for selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner som vi ikke ansetter eller administrerer.

Automatisk innsamling av informasjon
Vi vil kun behandle et minimum av brukerdata, og kun det som er absolutt nødvendig for å vedlikeholde nettstedet og tjenestene. Informasjon som samles inn automatisk brukes bare til å identifisere potensielle tilfeller av misbruk og etablere statistisk informasjon om bruk og trafikk på nettstedet og tjenestene. Denne statistiske informasjonen er ellers ikke samlet på en slik måte at den identifiserer en bestemt bruker av systemet.

Innsamling av personopplysninger
Du har tilgang til å bruke nettstedet og tjenestene uten å fortelle oss hvem du er eller avsløre informasjon som noen kan identifisere deg som en spesifikk, identifiserbar person. Hvis du imidlertid ønsker å bruke noen av funksjonene på nettstedet, kan du bli bedt om å oppgi visse personlige opplysninger (for eksempel ditt navn og e-postadresse). Vi mottar og lagrer all informasjon du bevisst gir oss når du oppretter en konto, eller fyller ut elektroniske skjemaer på nettstedet. Når det er nødvendig, kan denne informasjonen inneholde følgende:

- Personlige opplysninger som navn, bosted osv.
- Kontaktinformasjon som e-postadresse, adresse osv.
- Kontodetaljer som brukernavn, unik bruker-ID, passord osv.
- Alt annet materiale du frivillig sender til oss, for eksempel artikler, bilder, tilbakemeldinger, osv.

Noe av informasjonen vi samler inn er direkte fra deg via nettstedet og tjenestene. Vi kan imidlertid også samle inn personlig informasjon om deg fra andre kilder, for eksempel offentlige databaser, sosiale medier, tredjeparts dataleverandører og våre felles markedsføringspartnere. Personlig informasjon vi samler inn fra andre kilder kan omfatte demografisk informasjon, for eksempel alder og kjønn, enhetsinformasjon, for eksempel IP-adresser, sted, for eksempel by og stat, og online atferdsdata, for eksempel informasjon om din bruk av sosiale medier, sidevisningsinformasjon og søkeresultater og lenker.

Bruk og behandling av innsamlet informasjon
For å gjøre nettstedet og tjenestene tilgjengelige for deg, eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, må vi samle inn og bruke visse personlige opplysninger. Hvis du ikke gir informasjonen vi ber om, kan det være at vi ikke kan gi deg de forespurte produktene eller tjenestene. All informasjonen vi samler inn fra deg kan brukes til følgende formål:

- Opprette og administrere brukerkontoer Forbedre produkter og tjenesterSende administrativ informasjon
- Sende markedsføring og reklamekommunikasjon
- Svar på henvendelser og kundeservice
- Be om tilbakemelding fra brukerenForbedre brukeropplevelsen
- Gi tilbakemeldingerLevere målrettet annonsering
- Beskytte mot misbruk
- Drifte nettstedet og tjenestene

Behandlingen av dine personlige opplysninger avhenger av hvordan du samhandler med nettstedet og tjenestene, hvor du befinner deg i verden, og hvis ett av følgende gjelder: (i) du har gitt ditt samtykke til ett eller flere spesifikke formål; (ii) informasjon er nødvendig for utførelsen av en avtale med deg og/eller for eventuelle forpliktelser før avtalen; (iii) behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse du er underlagt; (iv) behandling er relatert til en oppgave som utføres i allmenn interesse eller under utøvelse av offentlig myndighet som er tillagt oss; (v) behandling er nødvendig for formålene med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart.

Administrere informasjon
Du kan slette visse personlige opplysninger vi har om deg. Den personlige informasjonen du kan slette kan endres etter hvert som nettstedet og tjenestene endres. Når du sletter personopplysninger, kan vi imidlertid beholde en kopi av de ikke -reviderte personopplysningene i våre poster så lenge det er nødvendig for å overholde våre forpliktelser overfor våre tilknyttede selskaper og partnere, og for formålene beskrevet nedenfor. Hvis du vil slette din personlige informasjon eller slette kontoen din permanent, kan du gjøre det ved å kontakte oss.

Avsløring av informasjon
Avhengig av de forespurte tjenestene eller etter behov for å fullføre en transaksjon eller tilby en tjeneste du har bedt om, kan vi dele informasjonen din med ditt samtykke med våre pålitelige tredjeparter som jobber med oss, alle andre datterselskaper og datterselskaper vi stoler på for å hjelpe deg med driften av nettstedet og tjenestene tilgjengelig for deg. Vi deler ikke personlig informasjon med tredjepart som ikke er tilknyttet. Disse tjenesteleverandørene er ikke autorisert til å bruke eller avsløre informasjonen din, med mindre det er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller overholde lovkrav. Vi kan dele dine personlige opplysninger for disse formålene kun med tredjeparter hvis personvernpolicy er i samsvar med vår eller som samtykker i å følge retningslinjene våre med hensyn til personlig informasjon. Disse tredjepartene får bare personlig informasjon de trenger for å utføre sine utpekte funksjoner, og vi gir dem ikke tillatelse til å bruke eller avsløre personlig informasjon for egen markedsføring eller andre formål. Vi vil avsløre alle personopplysninger vi samler inn, bruker eller mottar hvis det kreves eller er tillatt av loven, for eksempel å overholde en stevning eller lignende juridisk prosess, og når vi i god tro tror at avsløring er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, beskytte din sikkerhet eller andres sikkerhet, undersøke svindel eller svare på en myndighetsforespørsel.

Oppbevaring av informasjon
Vi beholder og bruker dine personlige opplysninger i den perioden som er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve våre avtaler med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov. Vi kan bruke aggregerte data fra eller inkorporere dine personlige opplysninger etter at du har oppdatert eller slettet den, men ikke på en måte som kan identifisere deg personlig. Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysninger slettes. Derfor kan ikke retten til innsyn, retten til sletting, retten til retting og retten til dataportabilitet håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

Overføring av informasjon
Avhengig av hvor du befinner deg, kan dataoverføringer innebære overføring og lagring av informasjonen din i et annet land enn ditt eget. Du har rett til å lære om det juridiske grunnlaget for informasjonsoverføringer til et land utenfor EU eller til enhver internasjonal organisasjon som er underlagt folkeretten eller satt opp av to eller flere land, for eksempel FN, og om sikkerhetstiltakene som oss for å beskytte informasjonen din. Hvis en slik overføring finner sted, kan du finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av disse retningslinjene eller forhøre deg med oss ​​ved hjelp av informasjonen i kontaktdelen.

Brukernes rettigheter
Du kan utøve visse rettigheter angående informasjonen din som behandles av oss. Spesielt har du rett til å gjøre følgende: (i) du har rett til å trekke tilbake samtykke der du tidligere har gitt ditt samtykke til behandling av informasjonen din; (ii) du har rett til å protestere mot behandlingen av informasjonen din hvis behandlingen utføres på et annet juridisk grunnlag enn samtykke; (iii) du har rett til å vite om informasjon som behandles av oss, innhente informasjon om visse aspekter ved behandlingen og få en kopi av informasjonen som behandles; (iv) du har rett til å bekrefte nøyaktigheten av informasjonen din og be om at den oppdateres eller korrigeres; (v) du har rett til, under visse omstendigheter, å begrense behandlingen av informasjonen din. I så fall vil vi ikke behandle informasjonen din for andre formål enn å lagre den; (vi) du har rett til, under visse omstendigheter, å få slettet dine personlige opplysninger fra oss; (vii) du har rett til å motta informasjonen din i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format.

Retten til å protestere mot behandling
Når personopplysninger behandles for allmenn interesse, under utøvelse av en offisiell myndighet som er tillagt oss eller for de legitime interessene vi forfølger, kan du protestere mot slik behandling ved å gi et grunnlag knyttet til din spesielle situasjon for å rettferdiggjøre innvending. Du må vite at hvis personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål, kan du når som helst protestere mot behandlingen uten å gi noen begrunnelse. For å finne ut om vi behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål, kan du henvise til de relevante delene av dette dokumentet.

Databeskyttelsesrettigheter i henhold til GDPR
Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), har du visse databeskyttelsesrettigheter, og Foreldresiden.no ønsker å legge til rette for å la deg korrigere, endre, slette eller begrense bruken av dine personlige opplysninger. Hvis du ønsker å bli informert om hvilken personlig informasjon vi har om deg, og hvis du vil at den skal fjernes fra systemene våre, kan du kontakte oss. Under visse omstendigheter har du følgende databeskyttelsesrettigheter:
- Du har rett til å be om tilgang til dine personlige opplysninger som vi lagrer og har muligheten til å få tilgang til dine personlige opplysninger.
- Du har rett til å be om at vi retter opp personopplysninger du mener er unøyaktige.
- Du har også rett til å be oss om å fullføre personopplysningene du mener er ufullstendige.
- Du har rett til å be om sletting av dine personlige opplysninger under visse vilkår.
- Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.
- Du har rett til å søke begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger. Når du begrenser behandlingen av dine personlige opplysninger, kan vi lagre den, men vil ikke behandle den videre.
- Du har rett til å få en kopi av informasjonen vi har om deg i et strukturert, maskinlesbart og vanlig format.
- Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst der Foreldresiden.no mottok ditt samtykke for å behandle dine personlige opplysninger.
- Du har rett til å klage til en databeskyttelsesmyndighet om vår innsamling og bruk av dine personlige opplysninger. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Hvordan utøve disse rettighetene
Alle forespørsler om å utøve dine rettigheter kan rettes til Foreldresiden.no gjennom kontaktinformasjonen i dette dokumentet. Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før vi svarer på slike forespørsler. Forespørselen din må gi tilstrekkelig informasjon som gjør at vi kan bekrefte at du er personen du er personen du utgir deg for å være eller at du er den autoriserte representanten for en slik person. Du må inkludere tilstrekkelige detaljer til at vi kan forstå forespørselen og svare på den. Vi kan ikke svare på forespørselen din eller gi deg personlig informasjon med mindre vi først bekrefter din identitet eller myndighet til å sende en slik forespørsel og bekrefter at personopplysningene gjelder deg.

Informasjonskapsler
Nettstedet og tjenestene bruker "informasjonskapsler" for å personliggjøre din online opplevelse. En informasjonskapsel er en tekstfil som er plassert på harddisken av en webserver. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler er unikt tilordnet deg, og kan bare leses av en webserver på domenet som ga informasjonskapselen til deg. Vi kan bruke informasjonskapsler for å samle inn, lagre og spore informasjon for statistiske formål for å drive nettstedet og tjenestene. Du har muligheten til å godta eller avslå informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men du kan vanligvis endre nettleserinnstillingen for å avvise informasjonskapsler hvis du foretrekker det.

Annonser
Vi kan tillate visse tredjepartsbedrifter å hjelpe oss med å skreddersy reklame som vi tror kan være av interesse for brukere og å samle inn og bruke andre data om brukeraktiviteter på nettstedet. Disse selskapene kan levere annonser som kan plassere informasjonskapsler og på annen måte spore brukeratferd.

Epost-markedsføring
Vi tilbyr elektroniske nyhetsbrev som frivillig kan abonnere på. Vi er forpliktet til å holde e-postadressen din konfidensiell og vil ikke avsløre din e-postadresse til noen tredjepart, bortsett fra det som er tillatt i delen om bruk og behandling av informasjon eller for å bruke en tredjepartsleverandør til å sende slike e-poster. Vi beholder informasjonen som sendes via e-post i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Lenker til andre ressurser
Nettstedet og tjenestene inneholder lenker til andre ressurser som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernpraksis for slike andre ressurser eller tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedet og tjenestene, og til å lese personvernerklæringene for hver ressurs som kan samle inn personlig informasjon.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer informasjon du gir på dataservere i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak i et forsøk på å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, modifisering og avsløring av personlig informasjon. Imidlertid kan ingen dataoverføring over Internett eller trådløst nettverk garanteres. Derfor, mens vi streber etter å beskytte dine personlige opplysninger, erkjenner du at (i) det er sikkerhets- og personvernbegrensninger på Internett som er utenfor vår kontroll; (ii) sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og data som utveksles mellom deg og nettstedet og tjenestene, ikke kan garanteres; og (iii) slik informasjon og data kan sees eller manipuleres under transport av en tredjepart, til tross for best mulig innsats.

Brudd på sikkerhet
I tilfelle vi blir klar over at sikkerheten til nettstedet og tjenestene er blitt kompromittert eller at brukernes personlige informasjon er blitt avslørt til ikke -relaterte tredjeparter som følge av ekstern aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, forbeholder vi oss rett til å iverksette passende tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt melding til og samarbeid med rettshåndhevende myndigheter. I tilfelle et databrudd, vil vi gjøre en rimelig innsats for å varsle berørte personer hvis vi mener at det er en rimelig risiko for skade på brukeren som følge av bruddet eller hvis varsel på annen måte kreves ved lov. Når vi gjør det, legger vi ut en melding på nettstedet.

Endringer
Vi forbeholder oss retten til å endre denne policyen eller dens vilkår knyttet til nettstedet og tjenestene fra tid til annen etter vårt skjønn og vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer i måten vi behandler personopplysninger på. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Vi kan også gi deg beskjed på andre måter etter vårt skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjon du har oppgitt. Enhver oppdatert versjon av disse retningslinjene trer i kraft umiddelbart etter at den reviderte policyen er lagt ut med mindre annet er spesifisert. Din fortsatte bruk av nettstedet og tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for den reviderte politikken (eller en annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene. Imidlertid vil vi ikke, uten ditt samtykke, bruke dine personlige opplysninger på en måte som er vesentlig annerledes enn det som ble oppgitt da dine personlige opplysninger ble samlet inn.

Aksept av disse retningslinjene
Du erkjenner at du har lest denne policyen og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å gå til og bruke nettstedet og tjenestene godtar du å være bundet av disse retningslinjene. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i disse retningslinjene, har du ikke autorisasjon til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene.

Ta kontakt med oss
Hvis du vil kontakte oss for å forstå mer om disse retningslinjene eller ønsker å kontakte oss angående spørsmål knyttet til individuelle rettigheter og dine personlige opplysninger, kan du sende en e -post til foreldresiden.no@gmail.com.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 11. august 2021