Småbarn

Slik søker du barnehageplass - En komplett guide (ulike typer barnehager, rett til barnehageplass, søknad, pris, hva bør du tenke på m.m.)

Barnehage er kanskje ikke det første man tenker på når man har fått en liten baby i familien, men det er ikke mange månedene etter fødsel at man må søke om barnehageplass! Og det er ikke nødvendigvis en enkel prosess. Man må finne ut hvilke barnehager man ønsker å søke, hvilke regler som gjelder og når søknadsfristen er, hvilke rettigheter man har og når man kan forvente å få plass. Det er mange ting å tenke på, og i denne guiden vil vi forsøke å ta deg enkelt gjennom reglene for barnehageopptak, stegene i praksis og hvilke ting man bør ta med i vurderingen ved valg av barnehage. La oss sette igang!

Ulike typer barnehager

Det finnes tre ulike typer barnehager:

 • Kommunale: Kommunale barnehager eies og drives av kommunen den er i.
 • Kommersielle: Private barnehager som drives av selskaper eller privatpersoner.
 • Ideelle: Er også en privat barnehage, men disse eies av organisasjoner som ikke har som formål å tjene penger. Eksempler er menighetsbarnehager, studentbarnehager eller familiedrevne barnehager.

I praksis er det liten forskjell på private, kommunale og ideelle barnehager. Du kan søke på alle variantene gjennom det samordnede opptaket, og prisen er også den samme.

Rett til barnehageplass

Alle barn har rett til barnehageplass, men reglene er litt forskjellige i forhold til når på året barnet er født. Det er viktig å merke seg at retten til barnehageplass kun gjelder i kommunen der barnet bor, og kun for barn som ikke har plass fra før. Man mister retten til barnehageplass dersom man søker etter søknadsfristen.

Barn uten barnehageplass som fyller ett år i:

 • Januar, februar, mars, april, juni eller juli har rett til plass i august det året de fyller ett år - dvs. at man kan risikere å måtte være i permisjon i opptil 1 år og 8 mnd dersom man har et barn født i januar.
 • August, september, oktober eller november har rett til plass den måneden de fyller ett år - dvs. at føder man barn i en av disse månedene trenger man ikke beregne mer enn 1 års permisjon. Dette fungerer for de aller fleste mtp at man også har 5 uker ferie.
 • Desember har rett til plass førstkommende august etter at de har fylt ett år - dvs at man kan risikere å måtte være i permisjon 1 år og 9 måneder.
 • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august.

Selv om man har rett til plass, er man ikke garantert plass i den eller de barnehagene man har søkt om. Dersom det ikke er ledig plass i de barnehagene man har søkt kan man få tilbud i andre barnehager i kommunen.

Rett til kontantstøtte

Som vi ser av avsnittet over er det store forskjeller på når man har rett til plass i forhold til når på året barnet er født, og det er derfor mange som må belage seg på en lengre permisjonstid enn det som er dekket gjennom den lovfestede mamma og pappa-permisjonen. Mor og far har rett på totalt 46 uker betalt permisjon etter barnet er født, og man har i tillegg gjerne 5 uker ferie hver som man kan ta av. Dette gir en total permisjon på 56 uker. Men mange må være hjemme med barnet mye lengre enn dette, noe som kan være økonomisk krevende. Da er det heldigvis noe hjelp i at fra barnet er 1 år har man rett på kontantstøtte dersom barnet ikke går i barnehage på fulltid (PS: kontaktstøtten gjelder for barn opp til 2 år). Hvis barnet ditt ikke har fått tildelt barnehageplass, kan du få 100 prosent kontantstøtte, som tilsvarer 7 500 kroner i måneden. Har barnet deltidsplass i barnehage, kan du få 20, 40, 60 eller 80% kontantstøtte. Les mer om rettighetene til kontaktstøtte på Nav sine nettsider.


Hvordan søker jeg barnehageplass?

De fleste kommuner har elektronisk søknad gjennom deres nettside. Hvis du googler «Barnehage» og navnet på kommunen din dukker det som regel opp øverst i resultatlisten. Man kan søke på både kommunale og private barnehager gjennom denne søknaden. Når man søker kan man søke på 5 barnehager i en prioritert liste. Du er dessverre ikke garantert i å få plass på noen av dem, men man har krav på plass i en barnehage i den kommunen man bor. Kommuner er ofte store, så det kan bety at du kan få plass i en barnehage som er et godt stykke unna der du ønsker.


Søknadsfrister:

Søknadsfristen bestemmes av den enkelte kommune, men de fleste kommuner har 1. mars som frist til hovedopptaket. Dette er en samordnet opptaksprosess hvor du kan både søke på private og kommunale barnehager.

De fleste kommuner har 1. mars som frist til hovedopptaket

I Oslo har de to ulike frister avhengig av når barnet har rett på plass:

 • 1. mars for barn med rett til plass i august og september. Ønsket oppstartsdato må være senest 30. september
 • 15. august for barn med rett til plass i oktober og november. Ønsket oppstartsdato må være senest 30. november.
 • Barn som er over ett år i oktober og november er også med i opptaket for plass i oktober og november, dersom de ikke har plass fra før og søker før fristen.


Hva gjør vi om vi ikke har fått plass i den barnehagen vi ønsket?

Dessverre er det ikke alltid man får plass i den eller de barnehagene man ønsket. Noen får ikke tilbud om plass i noen av barnehagene man hadde på søknadslisten, og får kanskje tilbud om plass i en barnehage langt unna. Alt håp er heldigvis ikke ute! Man kan nemlig sette seg på venteliste. Det er viktig at du takker ja til plassen du har fått tilbudt, da du kan miste rettet til plass helt om du takker nei. Etter at du har takket ja til plassen, lager du en ny søknad der du søker på de samme barnehagene som du ønsket sist. Da kommer du på venteliste på disse barnehagene, og er du heldig dukker det opp en plass innen barnehagestart! Da må du takke ja til denne plassen og si fra deg den gamle.


Hva koster en barnehageplass?

En barnehageplass koster 3050,- per måned

Stortinget bestemmer hvert år maksprisen for barnehage. Denne er den samme for både private og kommunale barnehager, det er derfor ikke noe dyrere å ha barnet i privat barnehage. Selv om prisen (foreldrebetalingen) satt av stortinget er en makspris, tar de aller fleste barnehager denne prisen (og altså ikke en lavere sum). For 2023 er maksprisen 3050 kr i måneden, men skal fra 1. august 2024 reduseres til 2000 kr/mnd. Pris for mat kommer i tillegg. I kommunale barnehager er prisen for mat per 2023 200 kr/mnd. Private barnehager bestemmer selv hva de vil ta, men prisen kan ikke være mer enn de faktiske matkostnadene deres. Noen private barnehager har en ganske mye høyere matpris, men tilbyr ofte til gjengjeld mange flere måltider.

Redusert pris

Noen kan ha rett på redusert foreldrebetaling, dette gjelder hovedsakelig om man har lav inntekt eller søsken i samme barnehage (da har man rett på søskenrabatt). Dersom du tror det kan gjelde deg, kan du søke opp reglene på din kommunes nettsider.

Hvilke regler er det for oppstartsdato?

Man kan selv velge ønsket oppstartsdato i søknaden, men det er ikke sikkert man får tilbud om oppstart til akkurat denne datoen. Man kan søke oppstartsdato både før og etter måneden barnet har lovfestet rett til plass, men man har bare garantert å få tilbud den måneden barnet har rett på plass. Det vil si at om du søker om oppstart etter denne måneden, har du ikke lenger lovfestet rett på plass, og man kan risikere å vente lenge før man får tilbud. Det kan derfor være lurt å søke om oppstart senest denne måneden. Søker man om plass før denne måneden, mister man ikke retten på plass. Barnehageplass i kommunale barnehager må tas i bruk innen en måned fra tilbudt startdato, og man må betale for plassen fra tilbudt startdato. For private barnehager gjelder egne vedtekter.

Kan man søke om barnehageplass i en annen kommune enn den man bor i?

Dersom man f.eks skal flytte til en annen kommune innen barnehagestart kan det være aktuelt å søke barnehage i en annen kommune enn den man er folkeregistrert i på tidspunktet man søker. Det er mulig å søke plass i annen kommune, men da må man ha flyttet til denne kommunen innen barnehagestart (barnet må ha folkeregistrert adresse i den nye kommunen ved oppstart).

Flytter du ut av kommunen dere har plass kan du beholde plassen i maks tre måneder i kommunale barnehager (private barnehager har egne vedtekter).

Hvor kan jeg finne info om de ulike barnehagene?

Barnehagefakta.no er en nettside fra utdanningsdirektoratet . Her finner du informasjon om alle barnehagene i Norge. Her kan du bruke kartfunksjonen for å finne ut hvilke barnehager som ligger i nærheten av der dere bor eller kanskje i nærheten av der dere jobber eller studerer. Barnehagefakta har også info og nøkkeltall om hver enkelt barnehage basert på Utdanningsdirektoratets Foreldreundersøkelsen og informasjon barnehagene selv rapporterer inn. Her kan du se hvor tilfredse foreldrene er, hvor mange barn det er per ansatt, hvilken utdanning de ansatte har og hvor mange barn det er per barnehagelærer.

Hva bør jeg tenke på når jeg skal søke barnehage?

 1. Lokalisering: Tenk over hvilken plassering av barnehage som vil passe deres hverdag best. Er det best å ha en barnehage rett i nærheten av der dere bor, eller vil det være mer praktisk å ha en barnehage i nærheten av jobben eller på vei til jobben? Når dere har tenkt over hva som vil passe dere best, kan dere finne de barnehagene som ligger i dette området på kartet.
 2. Barnehagens fokus: De ulike barnehagene har ofte ulike fokusområder. Noen barnehager fokuserer spesielt på friluft og natur, andre barnehager har mat og måltider som sitt fokusområde. Noen barnehager følger en spesifikk pedagogikk som f.eks montessori-barnehager. Tenk igjennom hva som er viktig for dere. Men husk at de fleste barnehager uansett har et bredt fokus på både lek, læring, natur og mat.
 3. Matservering: Noen barnehager serverer kun ett måltid om dagen, mens andre serverer både frokost, middag og lunsj. Det er vanligvis private barnehager som serverer flere måltider, og disse tar da også som regel en høyere pris for maten. Tenk igjennom hva som passer best for dere. Er det er viktig for dere å slippe å lage matpakker? Eller foretrekker dere å ha litt mer kontroll på hva barnet spiser? Eller har det kanskje ikke så stor betydning verken den ene eller andre veien?
 4. Foreldretilfredshet: Sjekk ut hvor fornøyde foreldre har vært med barnehagene du vurderer på barnehagefakta.no
 5. Ute- og inneområdene: Besøk barnehagen og se hvordan den ser ut både inne og ute. Tenk over hva som er viktig for dere. De fleste barnehager arrangerer “åpen dag” i barnehagen en gang i året, ofte i februar. Her får du muligheten til å møte personalet og få en omvisning i barnehagen. Google “Åpen dag barnehage *din kommune*”, så finner du sannsynligvis info om når barnehagene i din kommune planlegger å arrangere åpen dag.
 6. Personale: Sjekk ut om det er høy rullering av personale i barnehagen dere vurderer. Det er et godt tegn og en fordel for barnet at barnehagen har et stabilt personale. Sjekk også ut hvor mange barn det er per ansatt, og hvor mange ansatte som har barnehagelærerutdanning. Denne informasjonen finner du på Barnehagefakta.no
 7. Størrelse: Sjekk størrelsen på barnehagen og de ulike avdelingene, dette vil du også finne på Barnehagefakta.no. Noen barnehager er store, med mange barn på hver avdeling. Det kan føles overveldende og mer upersonlig. Andre barnehager er mindre med få barn og få avdelinger. Dersom det er en veldig liten barnehage er det greit å være klar over at aldersspennet mellom barna kan være større og at det kan være færre barn på akkurat samme alder som ditt eget.
 8. Aldersspenn: Sjekk ut hvilket aldersspenn barnehagen har. Noen barnehager har bare avdelinger for barn fra 1-3 år for eksempel. Det betyr at barnet vil bli nødt til å bytte barnehage underveis. Informasjon om aldersspenn finner du også på Barnehagefakta.no


Da håper vi du er blitt litt klokere på prosessen med å søke barnehage! Masse lykke til med valget, søknadsprosessen og barnehagestart.

Hvis du vil vite mer om hva dere behøver til barnehagestart, les vår guide om hva man behøver til barnehagestart.