Graviditet

Spontanabort

Omtrent 1 av 5 kvinner opplever en spontanabort i løpet av livet. De fleste spontanaborter skjer før uke 12, og risikoen for spontanabort synker for hver uke du har gått gravid. En spontanabort kan være en svært vond opplevelse. Under finner du alt du trenger å vite om spontanabort.

Hva er spontanabort?

Spontanabort er når en graviditet ufrivillig og spontant avsluttes før den 22. svangerskapsuken. Ved en spontanabort vil fosteret støtes ut eller dø i livmor før det er levedyktig utenfor mors mage. De aller fleste spontanaborter skjer før uke 12. 

Det er mange ord og uttrykk som brukes i forbindelse med spontanabort (SA), og vi kan si at det finnes flere ulike former for spontanabort:

 • Truende abort/spontanabort
 • Komplett Spontanabort
 • Ufullstendig spontanabort
 • Missed abortion (MA)
 • Kjemisk graviditet
 • Blighted Ovum (BO)
 • Habituell abort

Vi vil forklare de ulike begrepene i mer detalj under. 

Hva er en truende spontanabort?

En truende abort er når en gravid kvinne har blødninger fra livmor, men er uten smerter. Blødningene kan bety en begynnende abort, men ikke nødvendigvis. Det er viktig å vite at blødninger i graviditet kan være helt ufarlige, men blør du og er bekymret bør du kontakte lege. 

Hva er en Missed abortion?

En Missed Abortion (MA) er en form for Spontanabort der fosteret har dødd eller stoppet i utviklingen, men ikke har blitt utstøtt av kroppen. En missed abortion har som regel få symptomer, og oppdages ofte uventet på en ultralyd. En Missed Abortion kan komme i gang spontant etter hvert, men mange har behov for og ønsker behandling i form av tabletter (kjemisk abort) eller utskrapning (kirurgisk abort). 

Hva er en inkomplett/ufullstendig spontanabort?

En inkomplett, ufullstendig eller partiell spontanabort er en form for Missed Abortion, der man kan ha blødd noe, men kroppen har ikke har støtt ut alt av graviditetsvevet, og man kan ha behov for behandling. En ufullstendig spontanabort kan i likhet med en Missed Abortion komme i gang spontant etter hvert, men mange har behov for og ønsker behandling i form av tabletter (kjemisk abort) eller utskrapning (kirurgisk abort).

Hva er en komplett spontanabort?

En fullstendig eller komplett spontanabort (SA) er når mesteparten av graviditetsvevet spontant er støtt ut av kroppen, og man har ikke behov for videre behandling. Dette er den vanligste formen for spontanabort. 

Hva er en kjemisk graviditet?

En kjemisk graviditet kan også kalles en svært tidlig spontanabort, innen de første 5 ukene av en graviditet (altså innen 3 uker etter eggløsning). Man har da som regel fått en positiv graviditetstest, men får blødninger kort tid etterpå. På ultralyd kan man ikke se noe fosteranlegg fordi det er såpass tidlig.  

Hva er Blighted Ovum (BO)?

Blighted ovum er når et embryo ikke utvikles eller stopper å utvikle seg tidlig i graviditeten, absorberes av kroppen og man kun finner en tom fostersekk på ultralyd. De som opplever Blighted Ovum har ofte graviditetssymptomer på tross av at embryoet ikke lenger er det, fordi fostersekk og morkake fremdeles produserer graviditetshormoner. 

Hva er habituell abort?

Noen opplever å spontanabortere flere ganger etter hverandre. Dersom du har 3 eller flere spontanaborter etter hverandre kalles det habituell abort. Det er viktig å vite at selv om du spontanaborterer flere ganger, trenger det ikke å bety at det er noe galt med deg, du kan rett og slett bare ha hatt uflaks. Ca 1 av 100 (1%) opplever gjentatte spontanaborter, de aller fleste av disse (50-75%) har ingen kjent årsak til hvorfor de aborterer, og de fleste av disse kvinnene (ca. 65%) gjennomgår en vellykket graviditet senere. 

Å oppleve en spontanabort kan være en vond og vanskelig opplevelse, både psykisk og fysisk. Heldigvis vil de aller fleste kvinner som har opplevd en spontanabort kunne ha en uproblematisk graviditet senere. Om du har opplevd spontanabort og har et behov for å bearbeide det du har opplevd, anbefaler vi deg å kontakte Stiftelsen Amathea, en gratis helsetjeneste for alle som opplever en abort. De har både individuelle samtaletilbud og gruppetilbud. Alle deres tjenester er gratis. 

Hva er risikoen for å spontanabortere?

Spontanabort er dessverre relativt vanlig. Det er vanskelig å vite akkurat hvor stor risikoen er for å spontanabortere, fordi mange aborterer allerede før de vet at de er gravide, og anser aborten som en litt forsinket menstruasjon. I følge Helsenorge ender 10-30 % av alle graviditeter med en spontanabort. 97% av disse skjer i løpet av de første 12 ukene, og spontanaborter i andre trimester (mellom uke 13-22) er derfor svært sjelden. En abort etter 22. svangerskapsuke kalles en prematur fødsel, og på dette tidspunktet kan fosteret overleve utenfor livmoren. 

Hvilken uke er risikoen for spontanabort størst?

Risikoen for spontanabort er størst helt tidlig i svangerskapet og synker for hver uke du har vært gravid. En studie fant at risikoen var aller størst før 6. uke, og at risikoen for spontanabort sank drastisk dersom man hadde fått bekreftet hjertelyd på ultralyd etter uke 6 (i denne studien var risikoen da kun 1,6%).  

Hva øker risikoen for en spontanabort?

En spontanabort er nesten alltid helt tilfeldig og bare skikkelig uflaks rett og slett. Det er imidlertid noen ting som kan lede til en noe høyere risiko for spontanabort:

 • Tidligere spontanaborter (To eller flere)
 • Alder (over 35)
 • Røyking
 • Alkoholbruk
 • Narkotikabruk
 • Å bli utsatt for skadelige kjemikalier
 • Overvekt (BMI over 30)
 • Helserelaterte faktorer: Autoimmune sykdommer, hormonproblemer (eks. PCOS), diabetes, stoffskifteproblematikk.

Hva er symptomer og tegn på en spontanabort?

Tegn og symptomer på en spontanabort kan variere veldig fra person til person, og mange av tegnene kan også være helt ufarlige symptomer på graviditet. 

Tegn på en spontanabort kan være: 

 • Blødninger fra underlivet (Merk at blødninger fra underlivet kan forekomme i graviditet og være helt ufarlig)
 • Smerter i underlivet (ligner gjerne menstruasjonssmerter - merk at dette også er vanlig i mange friske graviditeter og kan komme av at livmoren øker i størrelse. Noen kan også ha sterke magesmerter pga. f.eks forstoppelse)

Dersom du opplever enten blødninger eller smerter, særlig hvis blødningene eller smertene er svært kraftige, bør du oppsøke lege, jordmor eller fødeavdelingen der du har fått fødeplass. Som nevnt kan både blødninger og menstruasjonslignende smerter i underlivet være helt ufarlig, men det er fint å få det sjekket om du er urolig. 

Hva er årsaken til spontanabort og habituell abort?

En spontanabort er i de aller fleste tilfeller helt tilfeldig og bare veldig uflaks, og har derfor ingen ting med deg eller noe du har gjort å gjøre.  Den vanligste årsaken til at et foster spontanaborteres er kromosomfeil. Da har embryoet av helt tilfeldige årsaker fått feil antall kromosomer, og dette har ingenting med gener fra foreldrene å gjøre. Andre årsaker til spontanabort kan være ulike problemer med livmoren eller livmorhalsen, som f.eks Ashermans syndrom, Septat livmor, muskelknuter eller arr i livmor eller livmorhalssvikt. Noen infeksjoner av virus eller bakterier kan også føre til spontanabort, dette gjelder f.eks.kjønnsykdommer som herpes og syfilis, eller matforgiftning av bakterien listeria. 

Hvordan behandles en spontanabort?

De fleste spontanaborter ordner kroppen fint opp i selv, og man kaller det da en fullstendig spontanabort. Noen opplever imidlertid en “Missed Abortion” eller ufullstendig abort, og vil kunne ha behov for behandling for å fullføre aborten. I Norge gjøres to ulike behandlinger ved spontanabort: 

 • Medisinsk abort: Dersom svangerskapet/fosteret er estimert til å være under 9 uker, vil man som regel få tilbud om en medisinsk abort som utføres hjemme. Er svangerskapet over 9 uker er det vanlig at man legges inn på sykehuset og gjennomfører aborten der. En medisinsk abort starter ved at man først må ta en tablett som heter Mifegyne. Denne tabletten gjør at morkakevevet slutter å fungere og lettere løsner fra livmorveggen. 36 til 48 timer etter at man har tatt Mifegyne setter man 4 tabletter (800 mikrogram) av Cytotec (Misoprostol) i skjeden. Disse tablettene virker ved at de får livmoren til å trekke seg sammen og dermed støte ut graviditetsproduktene. Det kan ta noen timer før tablettene virker. Behandlingen skjer som regel hjemme, men du må ha en voksen person sammen med deg. En medisinsk abort kan gi sterke smerter, og ofte kan du få med deg smertestillende fra sykehuset som det anbefales at du tar. Du kan også oppleve sterke blødninger og store blodkoagler som kommer ut. 
 • Kirurgisk abort (utskrapning): Det kan være ulike årsaker til at man får en kirurgisk abort (utskrapning), blant annet dersom en medisinsk abort er ufullstendig eller ved tegn på infeksjon. En utskrapning er en operasjon som gjennomføres i narkose, vanligvis på dagkirurgisk avdeling. Operasjonen tar ca. 10-30 minutter og du kan dra hjem igjen noen timer etter operasjonen er ferdig. 

Tiden etter abort

Det er normalt å blø i tiden etter en spontanabort, enten den har skjedd på naturlig vis, ved hjelp av tabletter eller ved hjelp av utskrapning. De første to ukene etter aborten (og så lenge du blør) skal du ikke bade, bruke tampong eller ha samleie. Noen blør lengre og noen blør kortere enn to uker, men du bør ikke blø i mer enn fire uker. Er du usikker på om blødningene dine er normale bør du ta kontakt med legen din. Vær også oppmerksom på feber og eventuelt vondt lukt fra skjeden. Dette kan være tegn på infeksjon og du bør kontakte legen din eller fødeavdelingen med en gang. 

Kroppen vil kunne produsere HCG i flere uker etter en abort (og slå positivt ut på en graviditetstest), men hormonene er normalt sett ute av kroppen etter 4 uker. Ca. 4 uker etter spontanaborten bør du derfor ta en graviditetstest for å sjekke at aborten har vært vellykket. Dersom testen viser positiv kan det tyde på at du fremdeles har rester av svangerskapsprodukter i livmoren som produserer HCG. Kontakt derfor legen din eller fødeavdelingen dersom du har positiv test etter fire uker. 

En spontanabort kan være svært vondt å gå igjennom, og selv om man er ferdig med det fysiske, kan det ta lengre tid å bearbeide det psykiske aspektet ved en abort. Det er svært individuelt hvordan man takler en spontanabort, noen kommer seg raskt videre, mens andre tar det svært tungt og er lei seg i lang tid. Begge deler er selvfølgelig helt greit, og like normalt. Vær ærlig med omgivelsene om hvordan du har det. Det kan være fint å ha noen å snakke med. Om du har opplevd spontanabort og har et behov for å bearbeide det du har opplevd, anbefaler vi deg å kontakte den gratis tjenesten Amathea. De har både individuelle samtaletilbud og gruppetilbud. Alle deres tjenester er gratis. 

Når kan jeg prøve å bli gravid igjen?

Noen ønsker å bli gravide igjen med en gang etter en spontanabort, mens andre har behov for å vente litt. Begge deler er selvfølgelig helt greit. Det viktigste du må vite er at du ikke skal ha sex, bruke tampong eller bade de første to ukene (og så lenge du blør) etter aborten. Dette på grunn av risikoen for infeksjon. Når det gjelder å prøve å bli gravid igjen anbefaler noen leger at man venter til man har hatt minst en menstruasjon. Hovedargumentasjonen for dette er at man da lettere har en menstruasjonsdato å regne neste graviditet utifra, samt at noen mener at en menstruasjon hjelper livmoren å rense seg skikkelig. Så lenge spontanaborten har vært komplett skal det imidlertid ikke være noe problem å bli gravid igjen før man har hatt en menstruasjon. Snakk med legen din om du er usikker. 

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har hatt en eller flere spontanaborter?

En spontanabort er i de aller fleste tilfeller helt tilfeldig uflaks. Det vil si at selv om du har hatt flere spontanaborter, er det oftest ingen spesifikk grunn til det annet enn at du har vært veldig uheldig. Men det er uansett fint å ha en dialog med legen sin rundt dette, og opplever du 3 eller flere spontanaborter bør du be legen din om en utredning. 

Hvordan kan jeg få hjelp med å bearbeide aborten?

Å spontanabortere kan være en svært vond opplevelse. Det er veldig individuelt hvordan man takler en slik opplevelse. Husk at det ikke finnes noe rett eller galt i hvordan akkurat du håndterer denne opplevelsen. Alle følelser er like normale. Om du ønsker å gå raskt videre er det greit, og om du har behov for å bruke tid på å bearbeide dette er det også greit. Vær god med deg selv, og ta den tiden du behøver. Det kan være godt å snakke med noen og ha noen å dele sorgen og tanker med. Vi anbefaler å være åpen med venner, familie eller partner om det føles riktig for deg. Vi ønsker også å igjen anbefale stiftelsen Amathea som tilbyr individuelle samtaler, parsamtaler og gruppetilbud for personer som har opplevd abort. Tjenestene til Amathea er helt gratis, og de har kontorer over hele landet. De tilbyr også samtaler over telefon eller videosamtale. 

Vi i Foreldresiden sender en styrkeklem til deg som går gjennom eller har gått igjennom en spontanabort 🤎 

Er det noe du lurer på angående spontanabort som du ikke har funnet i vår artikkel? Send oss en mail på post@foreldresiden.no