Baby

Barnevogn 101: Tvilling-/søskenvogn - Side-om-side vs. tandem 

Det er kommet fler og fler tvilling- og søskenvogner på markedet, og det er blitt mer og mer vanlig at vanlige duovogner kan omgjøres til søsken- eller tvillingvogn ved å “bygge i høyden” (såkaldt tandem-vogn). Men i valget mellom en tradisjonell side-om-side vogn eller en tandemvogn - hvilken type vil være best? Det kommer i stor grad an på behovet deres. ‍

Side-om-side vogn:

Bugaboo Donkey er en av de mest populære søskenvognene, og det med god grunn. Den er superpraktisk og kan brukes både til et og to barn ved å utvide den i bredden.

En tvilling- eller søskenvogn som bygges i bredden, slik at barna sitter side om side, har vært standarden dersom man skal ha to barn i en vogn. En slik vogn har fordelen ved at de ofte er mer solide, har riktig tyngdepunkt, og er sånt sett enklere å manøvrere enn en tandem-vogn. Man har begge barna ved siden av hverandre og de er derfor enklere å komme til begge barna, enten de er i liggedel eller seteenhet. Begge barna har samme utsikt og det er ingen urettferdigheter. Dermed lavere risiko for krangling om hvilket barn som skal sitte hvor. Man har ofte også fordelen av en stor og romslig varekurv.

Men slike vogner er ofte svært store og brede, de er vanskelige å ta med på trange plasser å få igjennom vanlige dørkarmer. De er store sammenlagt og derfor mer upraktiske på reise. De er også ofte mindre fleksible i den forstand at de som regel er laget for to barn fra starten av, og ikke kan justeres opp eller ned til å passe kun et barn først, for så å passe to. De har som regel heller ikke mulighet for vendbare seter (stort sett har side-om-side vogner forovervendte seteenheter). Forovervendte seter er imidlertid det beste alternativet for en vogn som skal vare, da de ofte er lengre og romsligere.  Baby Jogger City Mini GT2 Double er en av våre favoritter i dette segmentet. De fleste side-om-side vogner har ofte heller ikke muligheten til å variere mellom liggedel og seteenhet. Unntaket er Bugaboo Donkey, som kan utvides i bredden, fra å kun ha plass til et barn, til å ha plass til enten to seteenheter, to liggedeler eller en seteenhet og en liggedel. Bugaboo Donkey har rett og slett det beste fra to verdener, og det er en god grunn til at den er en av de mest populære søskenvognene som er på markedet idag. 

Eksempler på side-om-side vogner er den superpopulære Bugaboo Donkey, Britax B-agile Double, Thule Urban Glide 2 Double, Baby Jogger City Mini GT2 Double og Emmaljunga NXT Twin.

Baby Jogger City Mini GT2 Double - en praktisk og kompakt søskentrille
Thule Urban Glide Double sportsvogn. Kan også brukes med liggedel

Tandemvogn: 

UppaBaby Vista V2 er en svært populær duovogn som kan omgjøres til søskenvogn/tvillingvogn

En tandemvogn er en vogn som bygges bakover og i høyden. Det vil si at barna sitter bak hverandre og ikke ved siden av hverandre som i en side-ved-side vogn. De fleste tandemvogner på markedet idag er vanlige duovogner med muligheten for å feste et ekstra sete eller liggedel enten lengre ned på chassiset eller høyere opp. Fordelen med slike vogner er at de er svært fleksible. Om du er gravid med første barn, men har planer om fler, kan du kjøpe en slik vogn og bruke den som en vanlig ett-barns-vogn helt til lillesøster eller lillebror kommer. Da er det bare å feste på liggedelen igjen. Man kan også bruke slike vogner med to liggedeler eller to sittedeler om man har tvillinger. En slik vogn er også smalere og mye enklere å manøvrere rundt på trange plasser. De blir ofte mindre sammenlagt og er enklere å ta med seg på reise. Det er ofte mange valgmuligheter i forhold til konfigurasjonen av setene (forovervendt, bakovervendt, to liggedeler, to sittedeler, en liggedel og en sittedel osv). Ulempen er at du kan få et dårligere tyngdepunkt med to barn i en slik vogn - noe som kan gi betydelig dårligere kjøreegenskaper. Det gjelder spesielt når man skal manøvrere over fortauskanter eller andre høyder der man må vippe vognen. Det kan hjelpe å ha barnesengen på øverste posisjon og det eldre barnet i nederste posisjon. Men dette gir svært lite utsikt til barnet som sitter nederst. Det er også en ulempe at måten barna sitter på ikke er helt optimalt; et av barna må plasseres langt ned på vognen og kan være vanskelig å komme til - i tillegg til at det går utover plassen i kurven. Barnet kan også risikere å bli mer tilgriset av regn og snø når det sitter nesten helt nede ved bakken og hjulene på vogna. Det andre barnet må plasseres høyt opp og kan også være vanskeligere å komme til. Det at barna må ha ulik plass kan også oppleves som urettferdig for barna selv, og kan lede til krangling om hvem som skal sitte hvor. 

Eksempler på tandemvogner er den populære Uppababy Vista V2, Cybex Gazelle S, Nuna Demi Grow, Silver Cross Wave Exlipse Twin og Joolz Geo 2. 

Nuna Demi Grow er en lekker og svært praktisk duovogn med mange smarte funksjoner. Den er helt super til ett barn, men får du ett til er det fort gjort å gjøre den om til en søskenvogn.
Cybex Gazelle S - en lekker og kompakt duovogn som med enkle grep kan oppgraderes til en søskenvogn eller tvillingvogn.
Joolz Geo3 er en fin og praktisk duovogn som kan omgjøres til søsken- eller tvillingvogn om man har behov for det.

Konklusjon

Hvis du venter tvillinger kan en side-om-side vogn være det beste valget. Brukervennligheten i det daglige vil være bedre da begge barna er i samme høyde og ved siden av hverandre. Hvis du derimot venter ditt første barn og er litt usikker på vognbehovet etter hvert, eller allerede har et barn og venter et til, kan en tandem-vogn være et godt og fleksibelt alternativ. En slik vogn fungerer utmerket med kun et barn, men gir deg muligheten til å utvide når behovet melder seg. Det er også veldig praktisk hvis storebror eller storesøster kun av og til behøver å sitte i vogn.