Baby

Barnevogn 101: Punkteringsfrie vs. luftfylte hjul 

Det er mye å vurdere når man skal kjøpe en barnevogn - og hjul er kanskje en av tingene som er fort gjort at går i glemmeboka. Det finnes faktisk flere ulike typer hjul, og hovedkategoriene er luftfylte hjul, og punkteringsfrie plasthjul (oftest EVA-hjul). Det er fordeler og ulemper med begge typene. 

Luftfylte hjul

Luftfylte hjul er mykere og mer komfortable enn punkteringsfrie hjul. Luftfylte hjul bidrar til å dempe vognen ved ujevnt underlag, og er veldig gode å ha på turer i ulent terreng. De har imidlertid flere ulemper. Luftfylte hjul er ofte større og tyngre enn punkteringsfrie hjul - og er derfor ikke det beste valget om man skal ha en lett og kompakt vogn. De luftfylte hjulene har også en risiko for å punktere, og krever generelt sett mer vedlikehold, blant annet må de fylles med luft jevnlig. 

Punkteringsfrie hjul

Punkteringsfrie hjul på den andre siden, er ofte mye hardere og bidrar lite til å dempe ujevnt underlag, men er ofte mindre og lettere. De har i tillegg den åpenbare fordelen at de ikke kan punktere og krever lite vedlikehold. De slites imidlertid ofte raskere ned enn det lufthjul gjør. 

Hva skal du velge?

I valget mellom lufthjul og punkteringsfrie hjul er behovet ditt og den planlagte bruken av vognen avgjørende. Skal du mye ut i på skogstier og annet krevende terreng, er lufthjul et veldig godt valg. Lufthjul gir også generelt en bedre trillekomfort, så dersom størrelse og vekt på vognen sammenlagt ikke er viktig for deg, er også lufthjul et godt valg. Bare husk på at du må fylle luft fra tid til annen. 

Dersom du ønsker minst mulig vedlikehold, gjerne vil ha en vogn som er lett og kompakt og ikke skal trille på de aller mest krevende rutene, er punkteringsfrie hjul et godt valg. Husk imidlertid at slike hjul ikke vil gi den beste trillekomforten.