Baby

Barnevogn 101: Fjæring

En vogn med god fjæring er en stor fordel for en behagelig tur - men også en ting som koster mer og gjør vognen tyngre. Man må alltid kompromisse når det kommer til vogn, og skal du ha en vogn med god fjæring vil den også koste mer og ofte være større og tyngre. 

Det første du bør være oppmerksom på er at fjæring er et ekstra sett med mekanisme i selve understellet, noe som betyr at understellet blir større og tyngre. Det er derfor vanlig at man må kompromisse på fjæringen dersom man skal ha en lett og kompakt vogn. 

Fjæringen på en vogn ligger som regel i selve understellet, gjerne nær hjulene eller i midten av understellet. Som regel er de vognene med dempingen ved hjulene de vognene med best fjæring. Disse vognene er gjerne dyrere og tyngre. Hvor viktig god demping er for deg, er veldig avhengig av bruken av vognen. Om du skal trille mye på grus, ulent terreng osv, er god fjæring et must. Dersom det er viktigere for deg med en kompakt og lett vogn å ha med i bilen, og du ikke skal trille de lange turene, behøver ikke fjæringen å være like viktig. 

Annonse: